Etterslektstre

Her må du klikke på hver celle/bilde for å få det større, for så å skrive det ut.

Dette for å se noen sammenheng i det.  Legg så utskriftene slik:

side
1a
side
1b
side
1c
side
1d
side
1e
side
1f
side
1g

 

side
2a
side
2b
side
2c
side
2d

side
2e

side
2f
side
2g

 

side
3a
side
3b
side
3c
side
3d
side
3e
side
3f
 

 

For enklere utskrift: Send meg en mail og be om Etterslektstre i PDF-format.