Rinker

08.05.12.

Arne Fredrik Rinker,  f. 1921 Klikk på den grønne knappen til venstre,
så får du opp anetre med linker til familieark
 og bilder.

Home
Rinker
Pedersen
Kjeldaas
Hørthe
Skau
Gravminner

 

  Bildealbum:

 

  Linker:
Klikk her for å se bildet i større format.
 

 Johannes og Marthe Olivia med sine 4 barn
  1. Elise Christine Rinker, f. 1855 i Bergen

  2. Johannes Rinker, f. 1821 i Preussen

  3. Anna Marie Rinker, f. 22.02.1851

  4. Marthe Olivia Asbjørnsdatter, f. 1821 på Tangen i Drammen

  5. Carl Fredrich Rinker, f. 1863

  6. Johan Martinius Rinker, f. 1853

 

Johannes Rinker (Rincker / Rincher) ble født i 1821 i Preussen i Tyskland. 
Han ble former av yrke. 
Hans far het Phillip.
Da Blichfeldt startet Drammens Jernstøberi i 1846 hentet han bl.a. kyndige formere fra Tyskland.  Johannes var en av disse.  Han var da 25 år gammel.

I Drammens Tidende, 1. mars 1930
sto det følgende:

  ”Iblandt de mange fortjenestefulle industri- og fabrikkannlegg her omkring Drammen, vil vi som det nyligst innrettede særlig utheve det av dir. kjøbmann  B l i c h f e l d t  et kort stykke utenfor Tangen anlagte jernstøperi.  Hr. Blichfeldt har nu efter en tur gjennom Tyskland og Prøisen medbrakt fra Berlin modeller til sitt støperi og ansatt duelige tyske arbeidere ved samme, og det er i sannhet meget behagelig å iaktta det liv og den virksomhet hvormed arbeidet drives, og det smukke fine støpegods der herfra leveres.  Her i landet har vi ennu ikke sett smukkere støpte jern-saker enn de der formes ved dette verk.  De solide og velutførte arbeider har allerede skaffet entrepenøren en rask omsetning og tallrike bestillinger....... "
                                                              -------------------------
Dessuten hadde han – som foran omtalt – ansatt tyske fagfolk, nemlig en formermester (eller støperimester) ved navn G. Horenburg (interessert medlem av Drammens sangforening) og 6 formere: Stahl, Rincher, Uhl, Emmerich, Hettrich og Miller (familiene Stahl og Rincher er fremdeles representert ved støperiet).
                         Klikk her for å lese hele artikkelen.

Han giftet seg 3. feb. 1850 med Marthe Olivia Asbjørnsdatter, f. 1822 på Tangen i Drammen. 
Hun var datter av Asbjørn Michelsen og Anne Hellene Olsdatter.

 

 

Tilbake


 

 


Anna Marie Rinker

Hans Jørgen Hagen
(g.m. Anna Marie) og deres sønn - Johannes August Hagen

Johannes August og
Henny Gunhilde
med deres 5 barn

"I stille netter"
Johannes A. Hagen var glassblåser
på Larvik Glassverk. Et yrke som
gikk i arv fra far til sønn gjennom
flere generasjoner.
Glassblåser-familien Hagen kom
også fra Tyskland.
 

   Skanna kirkebok / døpte i Strømsø / Anna Marie:

                                                              

 

 Tilbake

 

 


     

  

       Bilde fra Liv og Knut Aker.

Bildetekst: Marthe Olivia Rinker.
Tekst bak på bildet:
”Gamlemor Rinker, oldemor”.

Videre ”Berta Berntsen, f. Rinker.  Hadde kiosk på jernbanestasjonen i Drammen.


Foran fra venstre:
Berta Johanne Berntsen,
Elise Christine Rinker g.Berntsen,
Martin Kathinko Berntsen og
Marthe Olivia f. Asbjørnsdatter
       gift med Johannes Rinker.

Bak:
Axel Nicolaus Berntsen
      gift med Elise Christine.

                

Tilbake

 


Johan Martinius Rinker Johan Martinius med sin første ektefelle Johan Martinius og hans datter Asta Barnsomshjemmet etter Johan Martinius Dødsbo Jul i Porsgrunn

     

Tilbake


 


   
Carl Fredrich Rinker f. 1863,
ble fyrbøter ved sagbruk.
Giftet seg med Anna Emilie
Her er Anna Emilie avbildet sammen med de voksne barna deres.  Dette var nok i anledning av bryllupet til Einar Kristian Rinker (Anna Emilie og Carl Fredrich's barnebarn) og Inger Johanne Olsen den 14. des. 1946.  Einar var sønn av Oskar, som sitter helt til høyre på bildet. Her er Asta og Oskar Rinker sittende,
sammen med sine 2 sønner:
Einar Kristian (brudgom) og
Arne Fredrik Rinker.

 

Carl Frederich og Anna Emilie flyttet inn i  Skippergt. 40 på Tangen, Drammen sammen med barna sine.

 

Skippergt. 40
Kart hentet fra "Gule sider"

Skippergt. 40, Tangen
  Skippergata 40 i dag, januar 2009

Tilbake


 

 

  Hentet fra:  http://www.familysearch.org/Eng/Search/igi/individual_record.asp?recid=500248849172&lds=1&region=8

  Det er denne Phillip jeg kanskje tror er Johannes' far

 

Wetzlar, Hesse, Preussen (Tyskland)

Bakrgunnsbilde
fra Wetzlar
og elven Lahn
Hentet fra:
http://en.wikipedia.org/wiki/Wetzlar

 

 

Tyskland i dag
 

Preussen http://no.wikipedia.org/wiki/Preussen

 Hessen:   http://no.wikipedia.org/wiki/Hessen

 Wetzlar:  http://en.wikipedia.org/wiki/Wetzlar#Wetzlar_becomes_an_industrial_town

http://nn.wikipedia.org/wiki/Wetzlar

  http://www.wetzlar.de/        

http://www.wetzlar.de/showobject.phtml?La=1&object=tx|370.768.1

 

 

 

 

Tilbake

Home | Rinker | Pedersen | Kjeldaas | Hørthe | Skau | Gravminner

Området ble sist oppdatert 08.05.12.