Christian  Ringnes

Nett-TV:  "Hvem tror du at du er"  med Christian Ringnes

Programmene ”Hvem tror du at du er” er ikke produsert av NRK selv, og de har derfor ikke rettigheter til å ha hvert program mer enn 30 dager i nett-TV.
D.v.s. bare  fram til 8. feb. 2011.

 

 

 

 

 

 

       Mer om Ringnes gård og bryggeriet.

                Øl er en fantastisk drikk, men den skal nytes – ikke misbrukes.

   Ringnes gård i Krødsherad kommune

 

 Ekspedisjoner i Arktis  1898 - 1902      Den andre Fram-ekspedisjonen var nesten fullfinansiert av bryggeribrødrene Amund og Ellef Ringnes og Axel Heiberg. Utgiftene beløp seg til bortimot 220 000 kroner.

Brødrene Amund og Ellef Ringnes        

 

Stemmer fra NRK
 

  Haagen Ringnes  er Ellef Ringnes' barnebarn.