Etterkommerrapport

Her kan du se hvilket slektskapsforhold du har til Johannes Rinker, som kom fra Tyskland.