Svartedauen

        verdens største katastrofe i fredstid listet etter tap av menneskeliv.

  

Lier - Bygdesamfunnet i krisetid

  Middelalderen i Norge

    Historien om Norge og svartdauen  (NRK nett-tv)

    

Svartedauden var en antatt byllepest som rammet Europa i perioden 1347-1351, og er en av de verste pandemiene i historien. Pesten skal ha hatt sin opprinnelse i Asia.

Svartedauden, som fikk navnet sitt etter fargen på kroppen til de pestdøde, ble også kalt for «den store manndauden» i Norge. Minst halvparten av befolkningen i Norge, og kanskje så mye som 60 prosent av befolkningen i Europa døde, dvs 50 av 80 millioner. På verdensbasis regner man med at 75 millioner mennesker omkom av epidemien.

http://no.wikipedia.org/wiki/Svartedauden#Svartedauden_i_Norge

 


Pesta i trappa - tegning av Theodor Kittelsen

 http://mikro.nasjonalmuseet.no/kittelsen/docs/svartedauen.shtm