Adresseliste

-Navn -Adresse -Poststed -Telefon -Mobiltelefon -E-post-adresse
Tor Arne Rinker Fiolveien 12 3060 Svelvik 33 77 27 00- 414 40 952 to-rin@online.no
Elin Rinker Bakkeveien 12 3055 Krogstadelva-   468 25 690  
Tone Rinker Kristian Brennersvei 2A 3026 Drammen   975 12 836 tone.rinker@lindorff.com
Leif Rinker Tolerudstien 58 3030 Drammen 32 88 50 07 413 20 898 lifa@online.no
Hege Rinker Auensvei 35 3040 Drammen 32 89 69 81 469 20 329 daadyret33@hotmail.com
Lene Rinker Store Landfall Øvre 64 a 3025 Drammen 32 82 60 99 926 59 709 ruggen@c2i.net
Aud Rinker Grensbråthen Rognlibakken 26 3034 Drammen 32 81 83 26 920 51 612 aud.grensbrathen@drmk.no 
Morten Rinker Grensbråthen- Rognlibakken 26 3034 Drammen   497 00 372  
Espen Rinker Grensbråthen Rognlibakken 26 3043 Drammen   415 13 118  
Fredrik Rinker Grensbråthen Rognlibakken 26 3034 Drammen   979 55 799  
Inger Kopperud Johansen Tollbugt. 53 3044 Drammen 32 89 19 95 970 39 087 ikj@ssas.no
Jens Petter Johansen Prins Oscarsgt. 41 3011 Drammen 32 82 01 89 920 20 132  
Arne Kristian Johansen Liasvingen 14 3046 Drammen 32 82 34 56 917 26 292  
Astrid og Thor M. Pedersen Joseph Kellersvei 3408 Tranby 32 84 65 11    
Harald Pedersen Tollbugata 15 3044 Drammen   480 12 569 harald.pedersen@agresso.no  
Espen Pedersen Myrehagen 27 3025 Drammen   951 95 898 espen@norsk-kino.no
Marianne Pedersen Langesgt. 4 3044 Drammen 32 26 82 62 959 05 354 marianne_p@2die4.com
Heidi Pedersen Schwenkegt. 6 3015 Drammen 32 82 05 85 938 70 522 hei_dip@hotmail.com
Ruth Frydenberg Thornegt. 21 3015 Drammen 32 89 42 65    
Kari F. Skistad Bernåsbakken 21 3032 Drammen 32 88 79 88 976 47 568 skistads@c2i.net
Halvard Skistad Haslumveien 26 3412 Reistad   922 63 680  
Ingerid Skistad          
Berit og Erling Sannes Margarethas vei 15 1473 Lørenskog   943 28 834  
Morten Sannes Thomas Heftyes gate 42A- 0264 Oslo    Morten: 911 90 900
     Anita: 922 90 900
morten@sannes.as
Tor Sannes Vallerudveien 14B 1476 Rasta 67 90 91 05 901 75 323 tor@spectra-offset.no
Per Sannes Kremleveien 48 1476 Rasta   951 12 650 persannes@smn.com (feil?)
           

            Vil gjerne ha hjelp til å oppdatere denne lista !!!