Norsk middelalder regnes gjerne fra slutten av vikingtiden,
med innføring av kristendommen i første halvdel av 1000-tallet,
til reformasjonen i 1536.