Jordkloden - grekernes Gaia

   

Økologi er læren om helhet, om hvordan dyr, planter og deres omgivelser virker sammen for å forme naturens tilsynelatende stabile samspill.  Mennesket kan ikke eksistere annet enn som del av naturens større helhet.

Forsker og forfatter James Lovelock hevder at jordkloden, Gaia, bør ses som en organisme med betydelige selvregulerende og selvhelbredende evner.  Navnet Gaia stammer fra den greske jordgudinnen.  Hun reparerte seg selv på samme måte som sår gror hos mennesker.

Mennesker har på lik linje med jordkloden evnen til selvregulering og selvhelbredelse.

Vår egen helse og tilstand er gjensidig avhengig av helsen og tilstanden til jordkloden.  Å arbeide for bedret helsetilstand hos mennesket er å arbeide for bedret helsetilstand for planeten som helhet.
 

 

Arabisk maleri av jordguden Gaia fra år 730.
Klikk på det så blir det større.