"Ingen smiler på gamle fotografier"

Ingen smiler på grunn av teknikken!

Det er riktig at ingen smiler på gamle fotografier, og grunnen kan være den tids fototeknikk.  Et smil er flyktige greier og lot seg ikke fange på filmplaten.
I fotografiets barndom ble hodet til den avfotograferte holdt fast i en bøyle for å hindre bevegelser under eksponeringstiden som kunne være mange og lange sekunder, og "steinansikter" ga best resultat. 
Først etter århundreskiftet og henimot 1920-årene var fototeknikken blitt allemannseie, og små hendige apparater med rullfilm lanserte begrepet snapshot som fanget opp hurtige bevegelser.  Smilet var kommet for å bli.

 

Avskrift fra Hjemmet nr. 32 - 4. august 2008,  side 35.