Delfiner

 Blowing Rings

Delfiner representerer lek, tillit, visdom, klokskap, harmoni og sosial omgang.
--------------
Mer om delfiner